Areheološki lokalitet Stobi Veles

Nazad na » Veles

Areheološki lokalitet Stobi Stobi je jedan od najpoznatijih antičkih arheoloških lokaliteta u Makedoniji. Nalazi se na ušću Crne reke u Vardar, 68 km od Skoplja i 20 od Veleša, na glavnom putu koji od Dunava vodi do Egejskog mora.Adresa: Auto put E-75

Areheološki lokalitet Stobi Veles mapa


Udaljenonost Veles Beograd


Stobi je jedan od najpoznatijih antičkih arheoloških lokaliteta u Makedoniji. Nalazi se na ušću Crne reke u Vardar, 68 km od Skoplja i 20 od Veleša, na glavnom putu koji od Dunava vodi do Egejskog mora. Ovakva lokacija je omogućila da Stobi postane važan strateški i trgovački centar tokom antičkog perioda. Svoj vrhunac Stobi je doživeo tokom 3 i 4 veka pre nove Ere.

O veličini i značaju koje je Stobi imao u prošlosti govore pronađeni ostaci: 4 rano hrišćanske bazilike, 7 palata (Poliharmosova ili letnja palata, Peristerijina – ili zgrada sa 2 apside, Teodosijeva palata, Partenijusova palata, episkopski dvor, kockarnica, tkačnica), teatra, termi, akvedukta, atrijuma, sudnica, javnih česmi... Telefon za informacije: +389 (0)43 251 026Tagovi: Areheološki lokalitet Stobi leto 2019, Veles mapa

Veles Istorijska nasleđa