Crkva Bogorodice Perivlepte Ohridsko Jezero

Nazad na » Ohridsko Jezero

Crkva Bogorodice Perivlepte Crkva Bogorodice Perivlepte je jedna od najznačajnih crkvava u Ohridu, nalazi se na bregu u starom gradu, iznad Ohridskog jezera u Republici Makedoniji. Perivlepta znači sveznajuća, premudra.Adresa: Ohrid

Crkva Bogorodice Perivlepte Ohridsko Jezero mapa


Udaljenonost Ohridsko Jezero Beograd


Crkva Bogorodice Perivlepte je jedna od najznačajnih crkvava u Ohridu, nalazi se na bregu u starom gradu, iznad Ohridskog jezera u Republici Makedoniji.Perivlepta znači sveznajuća, premudra. Nakon što su otomanske vlasti srušile orginalnu crkvu sv. Klimenta u 14. veku - u nju su prenešene relikvije sv. Klimenta Ohridskog - pa su je sledećih vekova zvali crkva sv. Klimenta. Crva je bila jedno vreme i saborna crkva Ohridske arhiepiskopije, nakon pretvaranja sv. Sofije u džamiju.

U crkvi Svete Bogorodice Perivlepte nalazi se jedna od najstarijih fresaka u Makedoniji posvećena Svetoj Bogorodici. Ovo otkriće izmenilo je tadašnja saznanja u vezi umetnosti. Freska Svete Bogorodice je jedna od najvećih kulturnih riznica u Makedoniji.Tagovi: Crkva Bogorodice Perivlepte leto 2019, Ohridsko Jezero mapa