Crkva svete Sofije Ohridsko Jezero

Nazad na » Ohridsko Jezero

Crkva svete Sofije Crkva sv. Sofije nalazi se u gradu Ohridu na jugozapadu Republike Makedonije.Adresa: Ohrid

Crkva svete Sofije Ohridsko Jezero mapa


Udaljenonost Ohridsko Jezero Beograd


Crkva sv. Sofije nalazi se u gradu Ohridu na jugozapadu Republike Makedonije. Crkva predstavlja jedan od najvažnijih i najmonumentalnijih makedonskih spomenika, srednjovekovnog crkvenog graditeljstva. Tačno vreme izgradnje ni dan danas nije u potpunosti poznato, postoje neke indicije da je postojala i za vreme cara Samuila. Za današnju crkvu se smatra da je izgrađena (ili obnovljena) za vreme ohridskog arhiepiskopa Leona, koji je delovao od 1035 - 1056.

Freske iz sv. Sofije su najveći domet srednjovekovnog slikarstva Makedonije. Deo crkve je prikazan na novčanici od 1000 makedonskih denara. Danas Crkva sv.Sofije samo u izuzetnim prilikama služi kao verski objekt, kako ima izvrsnu akustiku u njoj se, kao i u njenom atrijumu održavaju dramsko muzičke predstave međunarodnog festivala kulture Ohridsko leto.Tagovi: Crkva svete Sofije leto 2019, Ohridsko Jezero mapa