Donji grad Beograd

Nazad na » Beograd

Donji grad Prostrana zaravan između ušća Save i Dunava i belog krečnjačkog grebena, koji je i odredio ime grada, predstavnja Donjogradski plato. U vreme despota Stefana Lazarevića ovaj prostor je bio fortifikaciono i urbanistički uređen i predstavljao ekonomski, kulturni i duhovni centar despotovine.Adresa: Kalemegdan

Donji grad Beograd mapa


Udaljenonost Beograd Beograd


Prostrana zaravan između ušća Save i Dunava i belog krečnjačkog grebena, koji je i odredio ime grada, predstavnja Donjogradski plato. U vreme despota Stefana Lazarevića ovaj prostor je bio fortifikaciono i urbanistički uređen i predstavljao ekonomski, kulturni i duhovni centar despotovine.Donji grad je danas mesto okupljanja sportista, ljubitelja prirode i vredno arheološko nalazište.Tagovi: Donji grad leto 2019, Beograd mapa