Dvorac kralja Nikole Nikšić

Nazad na » Nikšić

Dvorac kralja Nikole Bivši dvorac kralja Nikole sagrađen u neorenesansnom stilu 1900. godine.Adresa: Niksić

Dvorac kralja Nikole Nikšić mapa


Udaljenonost Nikšić Beograd


Bivši dvorac kralja Nikole sagrađen u neorenesansnom stilu 1900. godine. Nalazi se u neposrednoj blizini Saborne crkve u Nikšiću. Dvorac je više puta rekonstruisan.

Danas je ovde smešten zavičajni muzej i gradska biblioteka.Tagovi: Dvorac kralja Nikole leto 2019, Nikšić mapa

Nikšić Istorijska nasleđa