Ilovačića vodenica Valjevo

Nazad na » Valjevo

Ilovačića vodenica Ilovačića vodenica je prvobitno bila locirana na jazu na desnoj obali Kolubare kod mosta na Jadru i bila je dugo godina van funkcije, a kada je jaz zatrpan, zaboravljena i napuštena. Početkom 1989.Adresa: Gradac

Ilovačića vodenica Valjevo mapa


Udaljenonost Valjevo Beograd


Ilovačića vodenica je prvobitno bila locirana na jazu na desnoj obali Kolubare kod mosta na Jadru i bila je dugo godina van funkcije, a kada je jaz zatrpan, zaboravljena i napuštena. Početkom 1989. godine, na inicijativu ekološkog društva i uz angažovanje Milojka Marjanovića, započeti su radovi na izmeštanju ostataka vodenice na novu lokaciju kod Tadića mlina, na jazu reke Gradac. S obzirom da je veći deo građe posle demontaže bio neupotrebljiv, korišćena je građa od jedne stare kuće iz Slovca i sa porušenog drvenog mosta između Tešnjara i Knez Miloševe ulice, pa se pre može reći da je podignuta nova vodenica po ugledu na staru. Bilo je planirano da se nova zgrada vodenice koristi kao ugostiteljski objekat pa su obnovljena samo dva vodenička kamena umesto četiri, koliko je bilo na staroj vodenici, ali mimo očekivanja stekli su se uslovi da se zadrži prvobitna funkcija, pa oba kamena svakodnevno melju žito. Vodenica je podignuta dobrovoljnim radnim akcijama i poklonima valjevskih preduzeća u materijalu. Radovi na vodenici su izvođeni pod nadzorom arh. Tihomira Dražića, kao i radovi na podizanju zgrade valjarice u neposrednom okruženju vodenice 1990.g. Za montažu valjarice korišćen je materijal sa dve valjarice sa Skrapeža, u vlasništvu Milana i Sekule Radojevića iz Radanovaca. Obe su bile locirane na Skrapežu.

Vodenica se nalazi na reci gradac, nedaleko od metalnog mosta i kružnog toka. Do vodecine se može stići autom ili pešice.


Autor: FB-Turisticka Organizacija ValjevoTagovi: Ilovačića vodenica leto 2019, Valjevo mapa