Knez Mihailova ulica Beograd

Nazad na » Beograd

Knez Mihailova ulica Knez Mihailova ulica, pešačka zona i trgovački centar je zakonom zaštićena kao jedno od najstarijih i najvrednijih gradskih spomeničkih ambijenata, sa nizom reprezentativnih zgrada i građanskih kuća nastalih krajem 70-ih godina XIX veka. Smatra se da je još u vreme Rimljana ovde bio centar naselja Singidunum, a u vreme Turaka na ovom području krivudale su ulice sa baštama, česmama i džamijama.Adresa: Knez Mihailova

Knez Mihailova ulica Beograd mapa


Udaljenonost Beograd Beograd


Knez Mihailova ulica, pešačka zona i trgovački centar je zakonom zaštićena kao jedno od najstarijih i najvrednijih gradskih spomeničkih ambijenata, sa nizom reprezentativnih zgrada i građanskih kuća nastalih krajem 70-ih godina XIX veka. Smatra se da je još u vreme Rimljana ovde bio centar naselja Singidunum, a u vreme Turaka na ovom području krivudale su ulice sa baštama, česmama i džamijama. Sredinom XIX veka ovde je u gornjem delu bila bašta kneza Aleksandra Karađorđevića. Nakon izrade regulacionog plana Beograda, koji je 1867. izradio Emilijan Josimović, ulica je brzo izgrađena i dobila svoju fizionomiju i sadržaj. U njoj se grade kuće i nastanjuju najuticajnije i najbogatije porodice trgovačkog i političkog Beograda. Godine 1870. Uprava grada je i zvanično krstila ulicu dajući joj ime — ulica Kneza Mihaila.

Objekti od kulturne i istorijske vrednosti u Knez Mihailovoj ulici:
  • Hotel „Srpska kruna“,
  • Kuća Marka Stojanovića, sagrađena oko 1889. danas je Galerija Akademije.
  • Blok građanskih kuća,
  • Zadužbina Nikole Spasića, 
  • Pasaž Nikole Spasića, 
  • Restoran „Grčka kraljica“, 
  • Hotel „Rusija“, 
  • Ruski car danas kafe i restoran, sagrađen 1926. u akademskom stilu.Tagovi: Knez Mihailova ulica leto 2019, Beograd mapa