Kozjanski park Terme Olimija

Nazad na » Terme Olimija

Kozjanski park Kozjanski park je jedan od najlepših pirodnih celina u Sloveniji. Nalazi se 20 km od Termi Olimia, na mestu gdje se susreću predalpski i subpanonski svet.Adresa: Kozjanski park

Kozjanski park Terme Olimija mapa


Udaljenonost Terme Olimija Beograd


Kozjanski park je jedan od najlepših pirodnih celina u Sloveniji. Nalazi se 20 km od Termi Olimia, na mestu gdje se susreću predalpski i subpanonski svet. Očuvana priroda uz dolinu reke Sutle spada među najstarija i najzaštićenija područja u Sloveniji. Zaštićeno područje je mozaik predalpskih gora, vinogradarskih brežuljaka, ravnica uz reku Sutlu, cvetnih livada i voćnjaka. Očuvana priroda i bogata kulturna baština nudi puno mogućnosti za istraživanje, uživanje i opuštanje.

Velika biološka raznolikost kategoriše Kozjanski park među najvažnija zaštićena područja prirode u Sloveniji i Evropi. Veći deo parka spada pod važno područje NATURA 2000. Sačuvan je sklad prirode i kulture, tradicije i savremenosti, što posetiocu pruža neponovljive slike.Tagovi: Kozjanski park leto 2019, Terme Olimija mapa