Kuća Đure Jakšića Beograd

Nazad na » Beograd

Kuća Đure Jakšića Književnik i slikar Đura Jakšić (1932. -1878.Adresa: Skadarska 34

Kuća Đure Jakšića Beograd mapa


Udaljenonost Beograd Beograd


Književnik i slikar Đura Jakšić (1932.-1878.), slobodoljubiv i buntovan, najličniji među srpskim pesnicima romantizma, neprestano bio u sukobu sa okolinom i vlašću, otpušten iz službe, proganjan, hapšen. Beogradu posvećuje pripovetke Uskok, Male slike za vreme rata, Čiča Tima i Ruskinja.Kao slikar je bio jedan od najdarovitijih umetnika XIX veka. Radio je portrete, istorijske kompozicije, oslikavao crkve. Najpoznatije slike su:"Devojka u plavom", "Žena s lepezom", "Na straži", "Pogibja Karađorđeva" (mogu se videti u Narodnom muzeju).Danas se u kući Đure Jakšića nalazi Galerija u kojoj se pored likovnih izložbi održavaju o književne večeri.

Telefon: +381 11 32 30 302Tagovi: Kuća Đure Jakšića leto 2019, Beograd mapa