Kuća sa sunčanim satom Beograd

Nazad na » Beograd

Kuća sa sunčanim satom Podignuta je 1823. godine.Adresa: Glavna 23

Kuća sa sunčanim satom Beograd mapa


Udaljenonost Beograd Beograd


Podignuta je 1823. godine. Ima podrum ispod dela zgrade, prizemlje i sprat. Dvotraktnog je tipa. Zidana je opekom. Međuspratne konstrukcije su delimično svodne, a delimično arhitravne. Namena je dvojna, u prizemlju lokali, na spratu stanovi. Oblikovana je uu stilu ampira. Glavna fasada ima plitku dekorativnu plastiku. U prostornoj kompoziciji zgrade, ističe se ugaoni erker koji naglašava njen reprezentativni položaj, a poslužio je koa uzor kasnije podignutim kućama. Na fasadi prema Dubrovačkoj ulici, zgrada je imala sunčani sat koji se očuvao do danas, po čemu se odvajala od sličnih kuća i dobila naziv. Proširena je krilom prema Dubrovačkoj ulici, izgrađenim 1908. godine. U ovoj kući živeo je i umro Dr. Jovan Subotić, pravnik, političar i književnik, jedan od najpoznatijih javnih radnika XIX veka.Tagovi: Kuća sa sunčanim satom leto 2019, Beograd mapa