Kula vojvode Lazara Sočice Žabljak

Nazad na » Žabljak

Kula vojvode Lazara Sočice Kula Lazara Sočice nalazi se na Goransku, nedaleko od Plužina. Kulu je u drugoj polovini 19.Adresa: Goransko, Plužine

Kula vojvode Lazara Sočice Žabljak mapa


Udaljenonost Žabljak Beograd


Kula Lazara Sočice nalazi se na Goransku, nedaleko od Plužina. Kulu je u drugoj polovini 19. veka sagradio i u njoj živeo čuveni pivski vojvoda Lazar Sočica. Vojvoda Lazar se istakao kao vojskovođja u brojnim bitkama i ustancima protiv Turaka. Bio je poznat ne samo u Pivi već u celoj Crnoj Gori i Hercegovini.

Kula je pre pet-šest godina konstruktivno sanirana i planovi su da se u narednih par godina završi kompletna sanacija objekta i osmisli odgovarajući kulturno-istorijski sadržaj.Tagovi: Kula vojvode Lazara Sočice leto 2019, Žabljak mapa