Mermerna pećina Priština

Nazad na » Priština

Mermerna pećina Mermerna Pećina se nalazi u selu Gadimlje, na 20 kilometara južno od grada Prištine. Pećina je još uvek nedovoljno istražena, sa svega 440 metara kanala prohodnih za turiste od ukupno 1260 metara istraženih kanala u pećini.Adresa: Gadimlje

Mermerna pećina Priština mapa


Udaljenonost Priština Beograd


Mermerna Pećina se nalazi u selu Gadimlje, na 20 kilometara južno od grada Prištine. Pećina je još uvek nedovoljno istražena, sa svega 440 metara kanala prohodnih za turiste od ukupno 1260 metara istraženih kanala u pećini. Od 1976. godine pećina je otvorena za turiste.

Redak prirodni fenomen čine mermerne litice nastale metamorfozom krečnjaka, kao i pećinski nakit formiran u mermeru. Mermerna pećina ima Ulaznu, Zapadnu, Severnu i Istočnu galeriju. Ulazna galerija je nedostupna za istraživanje, dok Zapadnu galeriju gradi niz slepih hodnika. Severna galerija sadrži redak aragonitski nakit a Istočna galerija vodi do "Plavog kanala" koji je dobio ime po plavim pećinskim ukrasima, a povezan je sa "Dolinom suza". Tavanica pećine je prekrivena stalaktitima, dok su hodnici sa stubovima do 5 metara. Brojni pećinski ukrasi se sreću u različitim bojama od bele, plave, žute i crvene. Temperatura vazduna u pećini je od 12-15°C, sa relativnom vlažnošću manjom od 100% i sa strujanjem vazduha.Tagovi: Mermerna pećina leto 2019, Priština mapa