Petnička pećina Valjevo

Nazad na » Valjevo

Petnička pećina Nalazi se u zapadnoj Srbiji, u okolini sela Petnica, koje je udaljeno 8 km od Valjeva. Petnička pećina je bila naseljena još u doba paleolita i sadrži brojne arheološke nalaze iz tog perioda, kao i ostatke faune iz ledenog doba.Adresa: Petnica

Petnička pećina Valjevo mapa


Udaljenonost Valjevo Beograd


Nalazi se u zapadnoj Srbiji, u okolini sela Petnica, koje je udaljeno 8 km od Valjeva. Petnička pećina je bila naseljena još u doba paleolita i sadrži brojne arheološke nalaze iz tog perioda, kao i ostatke faune iz ledenog doba.

Iskopavanjima unutar Petničke pećine na kasnoantičkom lokalitetu „Dvorana s vigledima“ zaključeno je da se radi o kultnom mestu iz 4. veka n.e. Otkriveno je pogrebno mesto sa tragovima rituala karakterističnim za varvarske narode, što je prvi dokaz o njihovom prisustvu u Valjevskom kraju.

Ispitana dužina pećine je 580 m, a posetiocima je pristupačno 414 m kanala. Ulazni deo pećine je moguće razgledati bez upotrebe veštačkog osvetljenja. Pećina se sastoji od 11 dvorana, od kojih je najveća „Koncertna dvorana“. Dnevna svetlost prolazi kroz dva otvora na krovu dvorane. „Zmajeva dvorana“ sadrži bazen koji je dug 20 m, širok 10 m, a dubok 8 m. Pećina je zaštićena kao spomenik prirode.

Najbliže i najposećenije izletište Valjevaca je Petnica, udaljena pet kilometara od grada. Petnica ima i akumulaciono jezero pogodno za ribolov, kao i sportsko rekreativni centar sa četiri otvorena bazena. Ispred pećine postoji restoran, pa je tako najbolje posetiti pećinu u toku leta.Tagovi: Petnička pećina leto 2019, Valjevo mapa

Valjevo Pećine