Rimske iskopine Sarajevo

Nazad na » Sarajevo

Rimske iskopine Najveće nalazište antičke kulture u blizini Sarajeva je na Ilidži. To je banjsko lečilište municipalnog ranga i nalazilo se na značajnoj komunikaciji Via Argentari-Narona, odnosno komunikaciji koja je povezivala Podunavlje i Gornje Podrinje sa Jadranskim primorjem.Adresa: Trg Rimskih banja, Ilidža

Rimske iskopine Sarajevo mapa


Udaljenonost Sarajevo Beograd


Najveće nalazište antičke kulture u blizini Sarajeva je na Ilidži. To je banjsko lečilište municipalnog ranga i nalazilo se na značajnoj komunikaciji Via Argentari-Narona, odnosno komunikaciji koja je povezivala Podunavlje i Gornje Podrinje sa Jadranskim primorjem.

Prema nepotpunom zapisu nađenom na arheološkim kamenim ostacima «Aquae S...» misli se da je nosilo naziv «Aquaurum Sulphurae ili Sulphuratae» /sumporna banja/. Pored kamenog materijala i arheoloških ostataka banjskih objekata, pa čak i sistema grejanja, nakita i novca tu su nađeni i posebno vredni podni mozaici.Tagovi: Rimske iskopine leto 2019, Sarajevo mapa