Šetalište Josipa Jurja Strossmayera Zagreb

Nazad na » Zagreb

Šetalište Josipa Jurja Strossmayera Strossmayerovo šetalište nalazi se u delu između donjeg i gornjieg grada. Zapadni deo šetališta je park, drvored sa klupama, iz kojeg vode stepenice do ulice Ilice.Adresa: Šetalište Josipa Jurja Strossmayera

Šetalište Josipa Jurja Strossmayera Zagreb mapa


Udaljenonost Zagreb Beograd


Strossmayerovo šetalište nalazi se u delu između donjeg i gornjieg grada. Zapadni deo šetališta je park, drvored sa klupama, iz kojeg vode stepenice do ulice Ilice. Celo šetalešte je u stvari jedna pešačka zona. Na šetalištu centralno mesto zauzima Kula Lotrščak iz XIII veka.

Svake godine u letnjim mesecima na šetalištu se priređuje kulturno - zabavni program. Ideja i arhitektonski izgled nastali su po uzoru na parisko šetalište Montmartra.Tagovi: Šetalište Josipa Jurja Strossmayera leto 2019, Zagreb mapa