Spomen kosturnica na Mačkovom kamenu Loznica

Nazad na » Loznica

Spomen kosturnica na Mačkovom kamenu Mačkov kamen je jedan od visova na planini Jagodnji, 35 km od Loznice, na kome su vođenje krvave bitke u Prvom svetskom ratu. U spomen na te dane u Krupnju je 1931.Adresa: Jagodnja

Spomen kosturnica na Mačkovom kamenu Loznica mapa


Udaljenonost Loznica Beograd


Mačkov kamen je jedan od visova na planini Jagodnji, 35 km od Loznice, na kome su vođenje krvave bitke u Prvom svetskom ratu. U spomen na te dane u Krupnju je 1931. godine podignuta Crkva sa kosturnicom, a na Mačkovom kamenu 1929. godine spomenik sa kosturnicom.

O ovoj bici do sada nije mnogo objavljivano jer to nije bila pobeda srpske vojske. Ostala je u senci velikih pobeda i na Ceru i Kolubari. Međutim, ova bitka ima veliki značaj, jer nije dozvolila neprijatelju da za tri dana, po Poćorekovom naređenju ovlada Jagodnjom i Sokolskim planinama već posle 13 dana teške borbe neprijatelj je totalno izmoren i desetkovan sa ukupnim gubicima 16000 izbačenih iz stroja.Tagovi: Spomen kosturnica na Mačkovom kamenu leto 2019, Loznica mapa