Trajanova tabla Kladovo

Nazad na » Kladovo

Trajanova tabla Trajanova tabla  je latinski natpis posvećen rimskom caru Trajanu, urezan na isklesanoj steni koja se nalazi iznad đerdapske klisure. Ova tabla je deo ansambla rimskih spomenika na takozvanom rimskom putu kojem pripadaju i ostaci mosta kojeg je Trajan sagradio preko Dunava.Adresa: Tekija

Trajanova tabla Kladovo mapa


Udaljenonost Kladovo Beograd


Trajanova tabla  je latinski natpis posvećen rimskom caru Trajanu, urezan na isklesanoj steni koja se nalazi iznad đerdapske klisure. Ova tabla je deo ansambla rimskih spomenika na takozvanom rimskom putu kojem pripadaju i ostaci mosta kojeg je Trajan sagradio preko Dunava. Nalazi se u Nacionalnom parku Đerdap kod Kladova u Srbiji.

Spomenik se sastoji iz velike vertikalne table isklesane u kamenu. Njena dužina je 3,20 metara, a širina 1,80 metara. Ukrašena je sa dva delfina, šestolatičnim ružama i orlom raširenih krila. Tabla je zaštićena kamenom nadstrešnicom koja nosi natpis isklesan u novije doba: TABULA TRAIANA.

Na tabli je uklesan tekst na latinskom, koji u prevodu glasi: IMPERATOR CEZAR, BOŽANSKOG NERVE SIN, NERVA, TRAJAN AVGUST GERMANIK, VRHOVNI SVEŠTENIK, ZASTUPNIK NARODA PO ČETVRTI PUT, SAVLADAVŠI PLANINSKO I DUNAVSKO STENJE, SAGRADI OVAJ PUT.Tagovi: Trajanova tabla leto 2019, Kladovo mapa