Tvrđava Ram Srebrno jezero

Nazad na » Srebrno jezero

Tvrđava Ram Ram je tvrđava na obali Dunava u istoimenom selu, udaljena 25 km od Požarevca odnosno 15 km od Velikog Gradišta. Smešten je na steni koja se sa severoistočne strane spušta ka Dunavu, a pretpostavlja se da je grad podignut nasuprot tvrđavi Haram koje se nalazila na drugoj strani reke od koje danas nije ništa ostalo.Adresa: Ram

Tvrđava Ram Srebrno jezero mapa


Udaljenonost Srebrno jezero Beograd


Ram je tvrđava na obali Dunava u istoimenom selu, udaljena 25 km od Požarevca odnosno 15 km od Velikog Gradišta. Smešten je na steni koja se sa severoistočne strane spušta ka Dunavu, a pretpostavlja se da je grad podignut nasuprot tvrđavi Haram koje se nalazila na drugoj strani reke od koje danas nije ništa ostalo. Danas su ostaci grada u dosta dobrom stanju.

Ramska tvrđava, jedno od nekoliko najznačajnijih lokaliteta Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo.

Na desnoj obali Dunava, na strmoj kamenoj litici, nalaze se zidine srednjevekovnog grada Rama. Tu se danas nalazi malo selo, nekada poznato kao varoš, koje je ime dobilo po istoimenoj tvrđavi oko koje se formiralo i naselje. U istoriografiji najpre se pamti Ramski distrikt, Ramski srez, Ramska knežina. Ima nagoveštaja da je na ovom prostoru bilo praistorijsko naselje (još iz doba Kelta).

Izvesno je da je u Ramu boravio zloglasni Hunski vođa Atila, poznatiji pod nadimkom Bič božiji.

Za Ram su se otimali Ugari, Vizantijci, Turci. Prva legenda o postanku ovog sela vezuje se za osnivače Rima, braću Romula i Rema. Turski izvori ovaj grad nazivali su Ihram Haram.

Priča veli da je turski sultan Bajazit drugi obilazeći svoje vojnike zastao da se odmori na brežuljku sa koga se pružao lep pogled na Dunav, i suprotnu ugarsku stranu. Sedeći tako na prostirci- ihramu (turski naziv za ćilim), kažu da je zaspao. Kada se probudio osećao se kao preporođen. Posle je naredio da se na mestu njegovog ihrama sagradi tvrđava, koja je po ihramu i dobila ime.

Istorijski izvori govore da je današnja tvrđava delo Bajazita drugog. Letopisi su zabeležili da je Bajazit drugi (1430-1512) posle smrti Mehmed Paše,preuzeo vlast i obnovio Ram i Kulec.

O nazivu tvrđave postoji više legendi koje se veuju za osnivače Rima, Romula i Rema, ili utvrđenje „Ihram“. Neposredno pored tvrđave nalaze ostaci 6 vekova starog i jedinog sačuvanog karavan saraja u Srbiji. Može se reći da je to prvi turistički objekat podignut kod nas na najvažnijem putu sa Balkana prema Budimu i Beču.

U Ramu je kao nadzornik Ćumurkane (Carinarnice) boravio Vuk Karadžić.Tagovi: Tvrđava Ram leto 2019, Srebrno jezero mapa