Tvrđava Španjola Herceg Novi

Nazad na » Herceg Novi

Tvrđava Španjola Španjola je tvrđava čija je gradnja započela za vreme turske vladavine u 15. veku, ali je svoj današnji izgled dobila po Špancima, koji su je obnovili, kao i neke druge gradske tvrđave, i nastavili sa njenom gradnjom za vreme svoje jednogodišnje vladavine gradom.Adresa: Herceg Novi

Tvrđava Španjola Herceg Novi mapa


Udaljenonost Herceg Novi Beograd


Španjola je tvrđava čija je gradnja započela za vreme turske vladavine u 15. veku, ali je svoj današnji izgled dobila po Špancima, koji su je obnovili, kao i neke druge gradske tvrđave, i nastavili sa njenom gradnjom za vreme svoje jednogodišnje vladavine gradom. Prvobitno ime joj je bilo tvrđava "Gornji grad".

Sadašnji oblik je dobila u vreme druge Turske vladavine u 16. veku. Nalazi se na severozapadnoj strani grada, na brežuljku Bajer, na visini od oko 17 metara.Tagovi: Tvrđava Španjola leto 2019, Herceg Novi mapa