Vodenice na Plivskom jezeru Jajce

Nazad na » Jajce

Vodenice na Plivskom jezeru Vodenice na reci Plivi, 5 km od centra Jajca, datiraju još iz srednjeg veka. Dvadeset vodenica, izgrađenih na sedrenoj pregradi između Velikog i Malog plivskog jezera, daju veliki doprinos ambijentu grada Jajca i izraz su lokalne tesarske veštine i tradicionalnog načina građenja.Adresa: Jajce

Vodenice na Plivskom jezeru Jajce mapa


Udaljenonost Jajce Beograd


Vodenice na reci Plivi, 5 km od centra Jajca, datiraju još iz srednjeg veka. Dvadeset vodenica, izgrađenih na sedrenoj pregradi između Velikog i Malog plivskog jezera, daju veliki doprinos ambijentu grada Jajca i izraz su lokalne tesarske veštine i tradicionalnog načina građenja.

Zbog prirodne, istorijske, arhitektonske, geološke i naučne vrednosti, kulturni krajolik - Plivska jezera sa kompleksom vodenica (mlinova) na reci Plivi godine 2009. proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.Tagovi: Vodenice na Plivskom jezeru leto 2019, Jajce mapa

Jajce Turističke atrakcije