Zgrada Treće beogradske gimnazije Beograd

Nazad na » Beograd

Zgrada Treće beogradske gimnazije Sagrađena je 1906. prema projektu arhitekata Dragutina Đorđevića i Dušana Živanovića, a radove je izveo preduzimač Vasa Tešić.Adresa: Njegoševa 15

Zgrada Treće beogradske gimnazije Beograd mapa


Udaljenonost Beograd Beograd


Sagrađena je 1906. prema projektu arhitekata Dragutina Đorđevića i Dušana Živanovića, a radove je izveo preduzimač Vasa Tešić. Arhitektonski je oblikovana u stilu akademizma. Ima prizemlje i sprat. Koncipirana je kao slobodna građevina, povučena prema ulici, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova „Š“, koja obuhvata glavni podužni trakt sa naglašenim centralnim rizalitom i tri poprečna dvorišna krila od kojih je srednje znatno kraće. Obrada fasade zasniva se na strogo sprovedenoj klasičnoj simetriji. Središnji rizalit glavne fasade jako je naglašen kao i deo sa karijatidama na ulaznom portalu, udvojenim stubovima na spratu, bogatom plastičnom dekoracijom prozorskih otvora i tri bronzana poprsja – Dositeja Obradovića, Vuka Karadžića i Josifa Pančića, radovima poznatog vajara Petra Ubavkića. Arhitektonsku plastiku izveo je Franja Valdman, a slikarske dekoracije enterijera Dragutin Inkiostri Medenjak i Paško Vučetić. U razvoju srednjeg školstva u Beogradu, Treća beogradska gimnazija imala je izuzetan značaj i kao pedagoška institucija i kao arhitektonski prostor organizovan po najmodernijim evropskim principima. Konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu izvođeni su 1970–71. i 1997. Krovni pokrivač je zamenjen 2002.Tagovi: Zgrada Treće beogradske gimnazije leto 2019, Beograd mapa