Zgrada Zemunske gimnazije Beograd

Nazad na » Beograd

Zgrada Zemunske gimnazije Zgrada Velike realke podignuta je 1879. godine po planovima zagrebačkog arhitekte Nikole Kolara na zemljištu nekadašnjeg kontumaca, koncipirana je reprezentativno i monumentalno i oblikovana u stilu neorenesanse.Adresa: Gradski park 1

Zgrada Zemunske gimnazije Beograd mapa


Udaljenonost Beograd Beograd


Zgrada Velike realke podignuta je 1879. godine po planovima zagrebačkog arhitekte Nikole Kolara na zemljištu nekadašnjeg kontumaca, koncipirana je reprezentativno i monumentalno i oblikovana u stilu neorenesanse. Svi principi istoricističke arhitekture, kako u kompoziciji, tako i u dekoraciji, dosledno su primenjeni u prostornim i površinskim šemama zgrade. Zgrada Velike realke predstavlja najuspešniji primerak svog stila u Starom jezgru Zemuna i svedoči o dostignutom visokom stepenu u razvoju materijalne baze zemunskog školstva. Druga zgrada Gimnazije iz 1916. godine predstavlja ostvarenje planova za proširenje i dogradnju zemunske Gimnazije i sa njom združene Trgovačke akademije, iz 1912. godine. Zgrada je oblikovana u postsecesijskom duhu sa minimalnom dekoracijom, tako da su primarni arhitektonski elementi formirali opštu kompoziciju. Dvogubi krovovi i veći prozorski otvori zamenili su unošenje novih elemenata u arhitekturu Starog jezgra Zemuna. Unutrašnji raspored u jednotraktnom sistemu ponavlja dispoziciju starije zgrade, s tim da su opšti program i sadržaj znatno kvalitetniji. Zgrada predstavlja jednu od prvih izrazito modernih arhitektonskih dela Starog jezgra Zemuna u periodu do 1918. godine. Kompleks zgrada predstavlja svedočanstvo razvoja srednjoškolske i prosvetne delatnosti na prostoru severno od Save i Dunava od sredine 19. veka.Tagovi: Zgrada Zemunske gimnazije leto 2019, Beograd mapa