Risan

Risan Risan (lat. Risinium) je gradsko naselje u opštini Kotor sa populacijom od 2083 stanovnika (popis 2003. god). Nalazi se na krajnjem severnom delu Boke kotorske, oivičen sa juga Risanskim zalivom a sa ostalih strana strmim krečnjačkim padinama karakterističnim za čitav Dinarski planinski sistem.

Praistorijski crteži na steni (selo Lipci kod Risna) najstariji su u Crnoj Gori i svedoče da je Boka Kotorska bila naseljena u mlađe kameno doba i rano bronzano doba, 3000 god pre nove ere. Sam grad je nastao sredinom 3. veka pne kojeg je prema antičkim zapisima osnovalo ilirsko pleme Risoniti, po kojem je i dobio ime Risinium. On je bio centar pomorstva, trgovine i zanatstva ilirske države, sa kovnicom novca. Po lokalnoj legendi Risinium je bio prestolnica ilirske kraljice Teute, njeno poslednje utočište oko 229. pne. u koji se sklonila pred navalom rimskih legija. Iz rimskih vremena, od nekadašnjih građevina, ostali su samo ostaci njihovih mozaika koji su danas lokalitet otvoren za turiste.

Usled nejednake temperature u primorju i visokom, golom zaleđu, zimi duva jak vetar (risanska bura). Južni vetrovi dolazeći sa mora donose obilni vodeni talog, naročito u jesen i u proleće. Srednja godišnja temperatura vazduha je 15.8 c. Januar  je mesec sa najnižom srednjom mesečnom temperaturom, dok je avgust najtopliji. Može se reći da je u Risnu jedan od tri dana topao, a više od četrdeset dana mogu se nazvati tropskim sa temperaturom preko 30c. Visoke letnje temperature su posledica prisustva golih krečnjačkih stena koje se zagrevaju dok visoko zaleđe štiti područje od prodora hladnog vazduha.
Šta videti u Risnu

Ukoliko razmišljate da posetite ovo mesto, evo predloga šta da obiđete i učinite odmor interesantnijim:

Smeštaj u Risnu

Ako planirate duži boravak, verovatno će vam biti potreban i smeštaj u Risnu. Potrudili smo se da izdvojimo iz svake kategorije smeštaja po nešto kako bi ponuda bila dostupna svačijem džepu