Pećine u Antaliji
Pećina Karain

Pećina se nalazi na 27 km od Antalije i do nje se može doći Burdur autoputem, skretanje levo kod znaka Karain. Iskopavanja se ovde odvijaju od 1946. godine, a naselje koje je otkriveno staro je 50.000 godina. To je najveća pećina u Turskoj koja je nekada bila naseljena.

Opširnije