Verski objekti u Atini
Ruska Crkva Sveti Nikodim

Ruska Crkva Sveti Nikodim, pravljena sa kupolom u obliku kruciforme, jedna je od brojnih atinskih crkava iz 11.tog veka. Podignuta 1045. godine, oštećena je od strane Turaka 1780. godine, kupljena od strane cara Rusije 1845. god, a unutrašnju restauraciju uradio je slikar Ludvig Thiersch. Od tada, crkva je posvećena Svetom Nikodimu, i pripada ruskoj pravoslavnoj crkvi.

Opširnije