Plaže u Bačkoj Palanki
Plaža Mali LIman

Plaža "Mali liman" - Uzvodno od plaže "Popovo" nekih 200 metara se nalazi plaža "Mali liman". Do ove plaže se može stići jedino čamcem.

Opširnije
Plaža Tikvara

Plaža "Tikvara" je najveća bačkopalanačka plaža. Zbog svoje veličine a i položaja ona je najposećenija u letnjim mesecima. Spojena je sa kopnom malim mostićem tako da je ustvari pretvorena u rečno ostrvo.

Opširnije
Gradska plaža

Gradska plaža se nalazi u neposrednoj blizini plaže "Tikvara" (oko 200 metara istočno). Ona je najstarija plaža u Bačkoj Palanci. Nalazi se na reci Dunav.

Opširnije
Plaža Bager

Plaža "Bager" - Oko 3 kilometra nizvodno od Gradske plaže se nalazi plaža "Bager". Nalazi se u rukavcu Bager udaljenom od centra grada oko 1500 m.

Opširnije