Muzeji u Bačkoj Palanki
Muzej piva Čelarevo

Muzej piva otvoren je 2008. godine u Čelarevskoj pivari. Muzejska postavka se sastoji od mnogih predmeta koji su korišćeni u izradi i skladištenju piva pre više od 100 godina. Tu je i ugostiteljski inventar iz prvih godina postojanja pivare, zapisi, dokumenta i fotografije iz 19. i s početka 20. veka. Posebno su značajna pisma i fotografije osnivača pivare u Čelarevu - Lazara Dunđerskog. Pored muzejske postavke starih

Opširnije
Muzej grada

Radom Amaterske muzeološke sekcije prikupljen je muzejski materijal i 1982. godine odlukom Skupštine opštine osnovana je Muzejska jedinica u Bačkoj Palanci koja je delovala u sastavu Siz-a za kulturu. Godine 1992. ona dobija naziv Muzej grada i danas deluje u sastavu Ustanove za kulturu "Hazar".

Opširnije