Parkovi i izletišta u Bačkoj Palanki
Karađorđevo

Lovište Karađorđevo je jedno od najboljih lovišta u našoj zemlji. Osnovano je još za vreme Austrougarske monarhije i do danas je ostvarilo svetske rezultate kod mnogih životinjskih vrsta. Ukupna površina "Karađorđeva" je 4520 hektara, od čega je ograđeno 4124 ha. S obzirom da se ovde nalaze neke retke biljne i životinjske vrste, deo Karađorđeva je zaštićen od strane države kao Specijalni rezer

Opširnije