Verski objekti u Bačkoj Palanki
Katolička crkva Bezgrešnog začeća

Katolička crkva u Bačkoj Palanci građena je od 1782. do 1784. godine. Sa relativno jednostavnom fasadom crkva je sagrađena u baroknom stilu. Za vreme Drugog svetskog rata imala je i svoj samostan sa školom za nemačku decu. Danas predstavlja svetilište rimokatoličkog stanovništva Bačke Palanke od kojih su najbrojniji Mađari i Hrvati.

Opširnije
Srpska Pravoslavna crkva Sv. Jovan Krstitelj

Srpska pravoslavna crkva je podignuta u periodu između 1783 i 1787. godine. Izgradnju ovoga hrama je započeo Jozef Cigler, zidar iz Čerevića a dovršio je Ernest Herlei, takođe zidar iz Čerevića. Crkva je posvećena sv. Jovanu Preteči. Sagrađena je u pseudo – baroknom stilu. To je jednobrodna građevina, sa polukružnom apsidom koja je iste širine kao i naos, dok su pevnički prostori nešto širi i pravoug

Opširnije