Galerije i pozorišta u Banja Luci
Narodno pozoriste Republike Srpske

Narodno pozorište Republike Srpske u Banjoj Luci, Vrbaska banovina, Kraljevina Jugoslavija je osnovano 2. septembra 1930. godine kao "Narodno pozorište Vrbaske banovine" (kasnije kao „Narodno pozorište Bosanske Krajine“) i od tada je važan nosilac razvoja dramske umetnosti u gradu, a i celoj regiji.

Opširnije
Akademija Nauka i Umetnosti Republike Srpske

Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske (ANURS) je najviša naučna, kulturna, radna i reprezentativna ustanova u Republici Srpskoj. Zadatak ove akademske institucije je da razvija, unapređuje i podstiče naučnu i umetničku delatnost. Akademija je ustanova od posebnog nacionalnog interesa za Republiku Srpsku.

Opširnije