Verski objekti u Beogradu
Ruska crkva Svete Trojice

Hram Svete trojice nazvana i Ruska crkva je hram Ruske pravoslavne crkve. Podignut je 1924. po planovima arhitekte Valerija Staševskog za Ruse, koji su nakon oktobarske revolucije pobjegli od komunista iz Rusije. Uglavnom su to bili pripadnici viših slojeva društva.U temelje hrama su položili grumen zemlje donesen iz Rusije. U crkvi je sahranjen i ruski general Vrangel, vođa carističnih snaga protiv boljševika

Opširnije
Crkva Svetog Marka

Crkva Svetog Marka na Tašmajdanu građena je od 1931. do 1940. godine u neposrednoj blizini stare crkve iz 1835. godine, prema planovima arhitekata Petra i Branka Krstića. Oblikovana je u duhu arhitekture srpsko-vizantijskog stila. Po opštem graditeljskom rešenju, arhitektonskim formama i polihromiji fasada, ovaj hram je najsrodniji manastiru Gračanici. Opremanje i ukrašavanje hrama još nije završeno.

Opširnije
Nikolajevska crkva u Zemunu

Najstarija je zemunska crkva podignuta 1745. godine na mestu starije drvene bogomolje koa jednobrodna građevina sa polukružnom (spolja petostranom) apsidom, dekorisana u duhu srpskih baroknih crkava XVIII veka. Raskošni barokni ikonostas iz 1761. godine, delo istaknutog rezbara Aksentija Markovića, ukrašavaju 73 ikone Dimitrija Baćevića, jednog od najpoznatijih srpskih slikara iz XVIII veka, slikane uz pomoć Dimitrija Popović

Opširnije
Crkva Svete Trojice

Crkva je podignuta 1839-1842. godine po planovima Jozefa Felbera. Koncipirana je kao jednobrodna građevina sa plitkim pevnicama, apsidom i dvospratnim zvonikom. Zapadno pročelje je bogato obrađeno u klasicističkom duhu sa elementima baroka. Horizontalna podela fasada izvršena je profilisanim vencima koji u gornjem delu zvonika dobijaju barokni akcenat. Posebnu vrednost predstavlja klasicistička gvozdena ograda oko crkvene porte.

Opširnije
Bogorodična crkva

Na zapadnom delu Starog jezgra Zemuna razvijanom od početka XVIII veka, položen je 1777. godine kamen temeljac za novu pravoslavnu crkvu čije građenje je finansiralo pravoslavno stanovništvo Zemuna, srpske i grčke nacionalnosti. Crkva je osvećena 1783. godine. Izgrađena je kao jednobrodna građevina sa poluobličastom apsidom, pevnicom i naosom sa tri traveja nad kojim se uzdizalo kube. Prvobitno je crkva, bez zvonika, zadrža

Opširnije
Manastir Rakovica

Manastir Rakovica, sa crkvom posvećenom svetim arhanđelima, podignut je u blizini Beograda u dolini Rakovičke reke, u XVI veku na mestu starije kultne građevine. Više puta je razaran i obnavljan, a svoj današnji izgled u najvećoj meri duguje porodici Obrenović, posebno knezu Milošu i Tomaniji, ženi njegovog brata Jevrema, koji su finansirali i nadgledali obnovu između 1861. i 1865. Manastirska crkva je trikonhalne osn

Opširnije
Crkveni konak u Topčideru

Crkveni konak u Topčideru građen je od 1830. do 1832. godine. Rađenje u duhu tradicije domaćeg profanog graditeljstva (modrificiranii oblik veće šumadijske kuće bondručare sa podrumom i prizemljem). Podrum je zidan od kamena, pprizemlje u bondručnom sistemu. Glavnom fasadom sa drvenim stepeništem i tremom, konak je okrenut ulici, a unutrašnjom, sa ulazom, prema porti. Fasade su jednostavne obrade, mirnih površi

Opširnije
Topčiderska crkva

Crkva je građena od 1832. do 1834. godine. Zidali su je neimari Janja Mihailović i Nikola Đorđević, a nadzornici su bili Živko Mihailović i Marko Bogdanović. Podigao je knez Miloš kao dvorsku crkvu uz Topčiderski konak. Koncipriana je kao jednobrodna građevina zasvedena poluobličastim svodom, sa jednom polukružnom apsidom, dve pravougaone bočne pevnice i pripratom na zapadnom delu, iznad koga se diže dvospratni zvonik u barok

Opširnije
Hram Vaznesenja Gospodnjeg

Crkva je podignuta 1863. godine, osveštao je beogradski mitropolit Mihailo. Nalog za njenu izgradnju dali su 1860. godine knez Mihailo Obrenović i mitropolit Mihailo, a podignuta je dobrovoljnim prilozima mnogih Beograđana. Planove su izradili Pavle Stanišić i Jovan Ristić, građevinske radove su obavili Josip Štok i Fernand Stevanov, a preduzimač je bio Koča Z. Popović. Crkva je oblikovana u duhu tada vladajućeg roma

Opširnije
Crkva Svete Petke

Zidanje crkve počelo je 1935. godine na mestu stare kapele, iznad izvora koji se smatra «čudotvornim». Završena je i osvećena na dan Sv. Petke Paraskeve, 27. oktobra 1937. godine.Projekat za crkvu uradio je arhitekta Momir Korunović. Prilikom kopanja temelja za crkvu svete Petke iskopane su kosti srpskih vojnika poginulih prilikom odbrane Beograda 1914-15. godine, koje su potom prenete u kosturnicu sagrađenu u bedemima Jak

Opširnije
Crkva Ružica

Nalazi se u istočnom podgrađu u zgradi koja je prvobitno služila kao barutni magacin. Godine 1867, posle prelaska tvrđave u srpske ruke, zgrada magacina pretvorena je u crkvu nazvanu «Ružica». Ikonostas je delo slikara-kaluđera Rafaila Momčilovića. Zidne kompozicije, scena iz života Bogorodice i portreti istaknutih ljudi (Aleksandra Karađorđevića, Nikole Pašića i drugih) delo su slikara Andreja Bicenka. Na ulazu u

Opširnije
Bajrakli džamija

Bajrakli džamija je jedina džamija u Beogradu.Sagrađena je oko 1575. godine, kao jedna od 273 džamija i mesdžida, koliko ih je u osmanlijsko doba bilo u Beogradu (Putopisi Evlije Čelebije). Prvobitno se zvala Čohadži-džamija, po vakifu, trgovcu čohom, Hadži-Aliji. Jednoprostorna građevina sa kupolom i munarom. U vreme austrijske vladavine (1717.-1739.) pretvorena je u katoličku crkvu kada je i srušen najveći broj džamija.&nb

Opširnije
Saborna crkva

Saborna crkva Svetog Arhangela Mihaila građena je od 1837. do 1840. godine, na mestu stare crkve iz 1728, po planovima Franca Jankea i A.F. Kverfelda, u stilu klasicizma sa elementima klasičnog baroka, kao jednobroda građevina sa visokim zvonikom na zapadu. Spada među najveće crkvene građevine podignute u Kneževini Srbiji. Vezuje se za prelomnu etapu u razvoju srpske umetnosti XIX veka.U njoj se nalaze mošti kneza Stefana Št

Opširnije
Hram Svetog Save

Hram Svetog Save je najveći srpski pravoslavni hram, najveći pravoslavni hram na Balkanu i jedna od najvećih pravoslavnih crkava na svetu. On se nalazi u istočnom delu Svetosavskog trga, na opštini Vračar, u Beogradu. Podignut je na mestu za koje se smatra da je Sinan paša 1595. godine spalio mošti svetog Save, osnivača Srpske pravoslavne crkve. Izgradnja crkve je finansirana dobrovoljnim prilozima, kao i plaćanjem dop

Opširnije
Evangelistička crkva

Evangelička crkva u Zemunu podignuta je u periodu od 1926-1930. godine na uglu ulica Prilaz i Tošinog bunara. Crkvu odlikuje osnova koja asocira na oblike trolista – rotonde sa naglašenom apsidom i dva bočna krila, simetrično postavljena u odnosu na centralni ulaz. Iznad troslivnih krovova koji pokrivaju skraćenu pripratu i bočna krila, diže se tambur većih dimenzija. Nad kubetom je lanterna na koju je prvobitno p

Opširnije
Hram Svetog Aleksandra Nevskog

Stara crkva na Dorćolu, u Beogradu, izgrađena je 1877. godine i posvećena sv. Aleksandru Nevskom. Ona je služila svojoj nameni do 1891. godine, kada je odlučeno da se podigne veći hram. Planove za izgradnju izradila je arhitekta Jelisaveta Načić, a osvećenje temelja obavljeno je 1912. godine. Prvi svetski rat odložio je izgradnju crkve, pa je ona završena tek 1928-29. godine, a mermerni ikonostas (prvobitno predviđen za hram na

Opširnije
Srpska Patrijaršija

Sedište Srpske pravoslavne crkve. Sadašnja zgrada Patrijaršije sazidana je 1932.-1935. godine po projektu arhitekte Viktora Lukomskog, ne mestu na kom se i ranije nalazila zgrada stare Mitropolije iz XVIII i XIX veka. U istočnom delu zgrade nalazi se kapela posvećena svetom Simeonu Mirotočivom. U zgradi se nalaze Biblioteka i Muzej Srpske pravoslavne crkve, jedan od najstarijih srpskih muzeja, osnovan 1854. godin

Opširnije