Istorijska nasleđa u Herceg Novom
Tvrđava Španjola

Španjola je tvrđava čija je gradnja započela za vreme turske vladavine u 15. veku, ali je svoj današnji izgled dobila po Špancima, koji su je obnovili, kao i neke druge gradske tvrđave, i nastavili sa njenom gradnjom za vreme svoje jednogodišnje vladavine gradom. Prvobitno ime joj je bilo tvrđava "Gornji grad".

Opširnije
Sahat kula

Sahat kula je podignuta 1667. godine po naredbi Sultana Mahmuda. Za vreme turske vlasti ovo su bila glavna gradska vrata. U prolazu kroz Sat kulu nalazi se skulptura majke Božije nazvana "Crna Bogorodica", jer je rađena od nagorelog drveta, i spomen obežje osnivaču Tvrtku I Kotromaniću, koje je u vidu bareljefa izradio Afran Hozić, iz Sarajeva.

Opširnije
Kanli kula

Svojom veličinom i položajem kula dominira gradom. Kanli Kula potiče iz turskog doba (16. vek), bila je zatvor (otuda njeno ime na turskom jeziku i znači "krvava kula"), a 1966. godine rekonstruisana je u jednu od najljepših letnjih pozornica na Jadranu sa preko 1000 sedećih mesta.

Opširnije
Tvrđava Forte Mare

Tvrđava Forte Mare nastala je na hridini ispred sadašnje gradske luke. Prema nekim tvrdnjama, ova tvrđava predstavlja začetak srednjevjekovnog grada koji je osnovao bosanski kralj Tvrtko I 1382. godine. Dolaskom Mlečana, početkom 18. veka tvrđava je rekonstruisana. Iz tog vremena datira i sadašnji naziv.

Opširnije
Citadela

Citadela je tvrđava koja se nalazila na samom moru i zidinama bila spojena sa donjim gradom. Kula sa zidom građena je za vreme mletačke vlasti.

Opširnije