Muzeji na Hvaru
Muzej hvarske baštine

Zbirka je osnovana 1966. g. kao javna arheološka zbirka Muzeja hvarske baštine. Zbirka se nalazi u istorijskom dielu grada Hvara, u sklopu nekadašnje dominikanske crkve sv. Marka i to u prostoru nekadašnje apside, a lapidarij je u otkrivenom prostoru crkve.

Opširnije