Spomenici u Jagodini
Spomenik knjeginji Milici

Spomenik knjeginji Milici, ženi kneza Lazara Hrebeljanovića, koja je tokom maloletstva Stefana Lazarevića imala ulogu regenta, podignut je 2007. godine u Jagodini. Bronzanu skuplturu izgradio je vajar Miroljub Stamenković sa bronzanim postoljem na mermernom postamentu. Sa prednje strane postamenta, pored imena, ispisane su godine rođenja i smrti knjeginje Milice.

Opširnije