Istorijska nasleđa u Jajcu
Medvjed kula

Medvjed kula je interesantna građevina. Još uvek nije utvrđeno kada i ko ju je podigao. U literaturi postoje suprotna gledišta u koje je sve svrhe služila.

Opširnije