Muzeji na Kritu
Sitia Arheološki muzej

Arheološki muzej u Sitiji je jedan od manjih ai jedan od značajnijih muzeja na Kritu. Muzej je podeljen na četiri sekcije u kojima su izloženi eksponati od 3500 godine pre nove do 500 godine nove ere.U muzeju možete videti predmete koji potiču iz Minojske kulture, predmete iz drevnog Zakrosa kao i predmete iz Antičko Grčkog i Rimskog perioda.Muzej je osnovan 1984 godine, tačno na stogodišnicu od prvih

Opširnije
Istorijski muzej

Istorijski muzej ima za cilj da posetiocima predstavi pogled na Kritsku istoriju od ranih Hrišćanskih period do današnjih dana. Osnovan je 1953 godine. Muzej se nalazi u dvospratnoj neoklasičnoj zgradi izgrađenoj 1903 godine na mestu stare vile.

Opširnije
Arheološki muzej Heraklion

Muzej funkcioniše pod podkroviteljstvom Grčkog ministarstva kulture sa ciljem da zaštiti, stekne, promoviše predmete pronađene na ovim prostorima od praistorije do današnjih dana. Muzej organizuje povremene izložbe u zemlji i inostranstvu, sarađuje i sa brojnim naučnim institucijama.

Opširnije
Pomorski muzej

Muzej se nalazi u venecijankoj luci i sadrži predmete iz istorije ostrva.

Opširnije
Istorijska arhiva

Nalazi se na jugu starog grada, raspolaže sa zanimljivim dokumentima, starim oružjem i ikonama, poseduje i veoma bogatu kolekciju foklora. Spada u jednu od većih arhiva u Grčkoj.

Opširnije