Istorijska nasleđa na Lastovu
Kneževa palata

Kneževa palata (Palac) je izgrađena ispod Kaštela na Glavici. Lastovci su samostalno pristali doći pod vlast Dubrovačke Republike, a zauzvrat su imali autonomiju i svog kneza koji je stolovao u Palacu.

Opširnije
Kaštel

Na Glavici iznad jesta Lastova dubrovačka vlast je podigla kaštel, koji je srušen tokom lastovske bune. Na istom mestu Francuska, dolaskom na ostrvo, gradi novi 1808.g.

Opširnije