Pećine na Lastovu
Rača Špilja

Nalazi se na jugoistočnom delu otoka Lastova. Zaštićeni je geomorfološki spomenik prirode i arheološko nalazište. Prvi tragovi ljudskog života na ostrvu pronađeni su u špilji Rača, a najraniji tragovi potiču čak iz kasnog Neolitita.

Opširnije