Muzeji u Loznici
Etno-park Tršić

Selo Tršić nalazi se 9 km jugoistočno od Loznice i rodno mesto je Vuka Stefanovića Karadžića, tvorca savremene srpske ćirilice. U selu se nalazi etnografski park sa spomen-kućom, objekti narodne arhitekture i objekti namenjeni posetiocima.1933. godine na mestu gde je bila kuća porodice Vuka Karadžića podignuta je spomen-kuća, dvodelna brvnara, delom nad podrumom, strmog krova pokrivenog šindrom. Jedan deo brvnare čine

Opširnije
Muzej Jadra

Muzej je otvoren 14.09.1987. godone prilikom obeležavanja dva veka od rođenja Vuka Karadžića. Muzej je kompleksnog tipa i sadrži predmete iz svih oblasti života i rada ljudi ovog kraja, od praistorije do 1950. godine. Formirane su zbirke koje su svake godine bivale sve bogatije i potpunije, pa tako sada arheološka zbirka poseduje 171 predmet, etnološka 410, istorijska 516, umetnička, numizmatična 195, zbirka ordenja 39 i preko 1500 doku

Opširnije