Muzeji u Makarskoj
Gradski muzej

Muzej živi i radi u baroknoj palati Tonoli, spomeniku kulture, na samoj obali. Prioritetan zadatak Muzeja, pored priredivanja godišnjih tematskih izložbi koje prate katalozi – monografije i relizacije projekata arheoloških istraživanja.

Opširnije