Spomenici u Mariboru
Stub Kuge

Stub kuge je jedan od prepoznatljivih simbola Maribora, nalazi se u samom centru grada, izgrađen je kao spomenik nastradalima tokom perioda velike kuge koja je zadisila grad tokom 17 veka.

Opširnije