Galerije i pozorišta u Novom Sadu
Zbirka strane umetnosti

Zbirka strane umetnosti nalazi se u kući podignutoj 1903. godine. Zgrada i muzejski eksponati su zaostavština novosadskog lekara Branka Ilića. Stalnu postavku čine slikarska dela zapadnoevropskih stvaraoca od renesanse do 20. veka. Najznačajnija dela su portret Rembrantovog oca i Rubensonov Seneka.

Opširnije
Narodno pozorište

Na Pozorišnom trgu dominira velika i savremena zgrada Srpskog narodnog pozorišta podignuta 1981. godine. Zgrada zauzima prostor od preko 20 000 metara kvadratnih i ima tri scene. Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu je najstarija institucija ove vrste kod Srba, osnovano je 1861. godine od tada se prikazuju predstave drame. Opera je osnovana 1921., a predstave baletskog ansambla su od 1950. godine.

Opširnije
Platenaum

Pored Saborne crkve nalazi se zgrada Platoneum, u kojoj su u prošlosti bile smeštene različite institucije: sedište Eparhije Bačke, Matica srpska, Srpska čitaonica, Druga muška gimnazija i druge. Zgrada je sagrađena 1770. godine u stilu klasicizma sa odlikama romantije. Od 1861. godine vlasnik zgrade je Plataon Atanacković, vladika Bački, koji je zdanje zaveštao za Srpski akademski institut.

Opširnije
Galerija Mamuzić

Poklon zbirka Rajka Mamuzića je galerija likovne umestnosti sa delima domaćih akademskih umetnika, slikara, grafičara i vajara iz druge polovine 20. veka. Galerija je otvorena 1974. godine i poklon je kolekcionara Rajka Mamumzića gradu Novom Sadu.

Opširnije
Galerija Matice Srpske

Galerija Matice srpske - Najbogatiji umetnički muzej srpske umetnosti novijeg doba. Osnovana je 1847. godine. Kao samostalna ustanova Matice srpske deluje od 1958. godine. Njena stalna izložba hronološki prikazuje odabrana dela iz celokupnog umetničkog fonda koji sadrži oko pet hiljada umetničkih radova značajnih za nacionalnu istoriju umetnosti novijeg doba i kulturu srpskog naroda u Vojvodini od kraja XVII do kraja XX veka.

Opširnije