Verski objekti u Novom Sadu
Uspenska crkva

Na pozorišnom trgu, iza zgrade pozorište nalazi se Uspenska crkva, sagrađena 1774. godine u baroknom stilu. Crkva je posvećena uspenju presvete Bogorodice. posebnu vrednost imaju ikonostas, zidne slike i rezbarija Bogorodičinog trona, arhijerejskog prestola i crkvenog nameštaja retke lepote domaćih rezbara.

Opširnije
Saborna crkva

Na samom ulazu u Pašićevu ulicu, pored Vladičinog dvora je Saborna crkva Svetog Đorđa. Podignuta je 1849. godine. Današnji izgled crkve je iz 1905. godine. Na prozorima je 13 vitraža sa likovima prosvetitelja iz srpske srednjevekovne istorije. Impozantan ikonostas sa 33 ikone, istorijske slike iznad obe pevnice i dve velike ikone na tronovima radio je Paja Jovanović, najpoznatiji slikar toga doba.

Opširnije
Katolička crkva Ime Marijino

Na trgu Slobode, visinom dominira katolička crkva Ime Marijino. Sagrađena je 1895. godine u neogotskom stilu. Unutrašnjost je ukrašena mobilijarom tirolskih rezbara, ima četiri oltara i orgulje sa 24 registra.

Opširnije
Jevrejska Sinagoga

Jevrejska sinagoga sa Crkvenom opštinom i bivšom Jevrejskom školom nalazi se u Jevrejskoj ulici broj 11. Podignuta je 1909. godine u stilu mađarske secesije, prema projektu peštanskog arhitekte Lipota Baumhorna, a sve tri građevine čine skladnu arhitektonsku celinu. Nad vratima sinagoge, visoko u polukrugu, stoji hebrejski natpis, tačnije sedmi stih iz 56. glave knjige proroka Isaije koji glasi „.

Opširnije