Verski objekti u Obrenovcu
Temelji manastira sv. Hristofer

Temelji ovog manastira nalaze se u mislođinskoj šumi. Arheološki podaci navode XV vek ( 15.vek ), ali je najverovatnije nastao u vreme despota Stefana Lazarevića. 1521. stradao je od Turaka. Danas su na ovom mestu samo temelji manastira i konak u kojoj živi Mati Justina.

Opširnije
Crkva silazak sv. Duha na apostole

Crkva je izgrađena 1868. god. U duhu starog srpskog crkvenog graditeljstva sa elementima romantizma.

Opširnije
Crkva Brvnara

Prvobitna crkva sagrađena je u 18. veku. Pored nje je uz gusle 1809. pevao Filip Višnjić, narodni guslar i pevač, pozivajući ustanike na borbu. U znak osvete, Turci su je zapalili par godina kasnije. Crkva je obnovljena 1895. i 1921. godine i tom prilikom je zadržan stari izgled.

Opširnije
Manastir sv. Nikolaj

Manastir je po predanju zadužbina kralja Milutina, a obnovio ga je kralj Dragutin. Izuzetno vredna knjiga - Minej, je prepisana u manastiru u 16. veku. Manastir je porušen u vreme Karađorđa, ali je obnovljen za vreme vladavine kneza Miloša. Na temeljima stare,sagrađenaje nova crkva krajem 19. veka. U manastiru Svetoga Nikolaja porusena je stara parohiska kuca DOM i na temeljima istog podignut je novi. Obnovljeno je sestrinstvo

Opširnije