Istorijska nasleđa na Ohridskom jezeru
Antički teatar

Antički teatar je jedan od prepoznatljivih simbola Ohrida, smešten je u starom delu grada između Gornje kapije i Plašnika. Prvi podaci o ovom objektu ukazuju da potiče iz antičkog doba i da je star oko dve hiljade. Tokom rimskih osvajanja teatar je preadaptiran i korišćen je za borbe gladijatore i borbe gladijatora sa divljim živorinjama. Pojavom hrišćanstva na ovim prostorima, teatar je zatrpan jer je podsećao na period kada se ve

Opširnije
Samuilova tvrđava

Samuilova tvrđava je srednjovekovno utvrđenje u Ohridu na obali Ohridskog jezera i spada u red gradskih tvrđava. Utvrđenje je smešteno na dva brda čiji se vrhovi uzdižu na 90 i 50 metara iznad nivoa jezera koje ga okružuje i pruža prirodnu odbranu njegovoj zapadnoj i južnoj strani. Grad je sa tri strane (zapadna, severna, istočna) opasan bedemima različite visine u zavisnosti od položaja. Utvrđenje se naziva Samuilova tvrđava il

Opširnije