Plaže na Ohridskom jezeru
Lagadin

Lagadin je turističko naselje u Makedoniji izgrađeno u drugoj polovini 20. veka. Nalazi se na obali Ohridskog jezera, pokraj puta Ohrid - Sveti Naum. U Lagadinu je stalno naseljeno samo nekoliko porodica, a ostale ovde dolaze samo u letnjem periodu godine. Celo naselje se sastoji od par stotina privatnih vila, i nekolko hotela.

Opširnije
Ljubanište

Ljubanište je malo naselje duž obale Ohridskog jezera u republici Makedoniji. Selo se nalazi u blizini manastira Sveti Naum i državne granice sa Alabanijom.

Opširnije