Verski objekti na Ohridskom jezeru
Crkva Bogorodice Perivlepte

Crkva Bogorodice Perivlepte je jedna od najznačajnih crkvava u Ohridu, nalazi se na bregu u starom gradu, iznad Ohridskog jezera u Republici Makedoniji.Perivlepta znači sveznajuća, premudra. Nakon što su otomanske vlasti srušile orginalnu crkvu sv. Klimenta u 14. veku - u nju su prenešene relikvije sv. Klimenta Ohridskog - pa su je sledećih vekova zvali crkva sv. Klimenta. Crva je bila jedno vreme i saborna crkva Ohridske arhiepiskopije

Opširnije
Crkva svete Sofije

Crkva sv. Sofije nalazi se u gradu Ohridu na jugozapadu Republike Makedonije. Crkva predstavlja jedan od najvažnijih i najmonumentalnijih makedonskih spomenika, srednjovekovnog crkvenog graditeljstva. Tačno vreme izgradnje ni dan danas nije u potpunosti poznato, postoje neke indicije da je postojala i za vreme cara Samuila. Za današnju crkvu se smatra da je izgrađena (ili obnovljena) za vreme ohridskog arhiepiskopa Leona, koji je delovao

Opširnije
Crkva sveti Jovan Kaneo

Sveti Jovan Jevanđelist, Kaneo ili jednostavno Sveti Jovan Kaneo je Makedonska pravoslavna crkva koja se nalazi na Kaneo plaži sa pogledom na Ohridsko jezero u gradu Ohrid, Republika Makedonija. Crkva se pripisuje autoru Jevanđelja po Jovanu, Jovanu Jevanđelisti. Datum izgradnje crkve je nepoznat, ali u dokumentima o detaljima crkvene imovine sugeriše se da je izgrađena pre 1447. godine.

Opširnije
Crkva Sveti Nikola Gerakomija

Crkava sveti Nikola u narodu poznata i kao Gerakomija (početkom veka u blizini crkve se nalazio starački dom, pa otuda i naziv Gerakomija) se nalazi u neposrednom okruženju svrkve Svete Sofije u starom delu Ohrida. Prvi put se spominje 1694 godine, a današnje zdanje datira iz 19 veka.

Opširnije
Crkva Svetog Klimenta

Crkva Svetog Klimenta sazidao je u Ohridu učenik Sv. Kirila i Metodija, Sv. Kliment Ohridski 863. godine. na temeljima prethode ranohrišćanske bazilike. Originalna crkva je srušena od Turaka pa se danas na tom mestu nalazi rekonstruisana crkva iz 2002. U crkvi su sahranjene mošti Sv. Klimenta, za vreme rušenja te su prenjete u Crkvu Sv. Bogorodice Pervilepte. Crkva je građena vizantijskim stilom.

Opširnije
Crkva Svetog Konstantina i Elene

Crkva Svetog Konstantina i Elene je sagrađena i oslikana frskama 1477 godine. Prema podacima crkva e izgrađena od strane jermonaha Patrenijusa. Portret graditelja je stacioniran iznad natpisa i sadrži model koji je savršena replika crkve u njegovim rukama. Tu su i portreti njegove majke, sina, i oca.

Opširnije
Manastir sveti Naum

Manastir Svetog Nauma kod Ohrida je jedan od najznačajnijih manastira u Republici Makedoniji. Nalazi se u najjužnijem delu makedonskog dela ohridskog jezera, na granici sa Albanijom. U manastirskoj crkvi Svetog Nauma nalaze se mošti Svetog Nauma, učenika solunskih brača svetih Ćirila i Metodija. Sveti Naum Ohridski je zajedno sa Svetim Klimentom Ohridskim širio hrišćanstvo na prostorima južnog Balkana, ponajviše oko Ohridskog jezera

Opširnije
Manastir sveti Zaum

Crkva presvete Bogorodice Zahumske (Sveti Zaum) se nalazi u blizini ribarskog sela Trpejca. Manastir je udaljen 20 km od Ohrida. Crkva je izgrađena 1361 godine. Tokom 1898 godine manastir Zaum je porušen, a kasnije rekonstruisan.

Opširnije