Manifestacije i zabava na Palićkom jezeru
Festival evropskog filma

Međunarodni filmski festival na Paliću osnovan je 1992. godine. U početku je funknionisao u formi Palićkih filmskih večeri ali zahvaljujući dobroj organizaciji dobijao je godinama na značaju, pa od 2003. godine postaje festival evropskog filma i dobija članstvo u "Evropskoj koordinaciji filmskih festivala". Danas je Palićki festival jedan od najznačajnijih u regionu i jedan od retkih u svetu sa 100% evropskim sadržajem.

Opširnije