Galerije i pozorišta u Piranu
Duka galerija

Galerija Duka, inspiracija ljubiteljima umetnosti u Piranu, nalazi se u bočnoj ulici koja vodi od hotela Piran do gradske Pijace. Mada je osnovna namena galerije izložba keramike, pored svog klasičnog programa organizuje su i brojne druge izložbe domaćih i stranih manje ili više poznatih umetnika. U galeriji se tokom Septembra održava tradicionalna izložba keramičkih dela u saradnji sa gradskom galerijom Pir

Opširnije