Pećine u Pirotu
Petrlaška pećina

Petrlaška pećina je u stvari sistem pećina na južnom obodu kraškog Odorovačkog polja, u rejonu Zabrđa. Udaljena je od grada oko 12 km severno, put je 10 km asfaltni i 2 km zemljani.

Opširnije